Tredjepartslogistik en vanlig lösning inom e-handel

Tredjepartslogistik e-handel innebär att det logistiska funktionerna övertas av en tredje part. Förutom kund och säljare, finns då en tredje aktör med i bilden, som sköter en del viktiga funktioner. Exempel på tjänster som outsourcas till denna tredje aktör är lagerhantering och transportlösningar.

Tjänster av den här typen används för att man ska få mer tid över till att fokusera på själva kärnverksamheten, vilket ger chans till ökad lönsamhet. Det kan vara en bra investering som på sikt ger dig möjlighet att expandera företaget på ett mer effektivt sätt. Det ger mer tid över till annat, helt enkelt. 

3pl har vuxit sedan ett par decennier tillbaka, och utgör idag en fundamental del av många branscher. Detta gäller inte minst inom logistik. Med tiden har det dykt upp olika specialistkompetenser inom området, som utgör ett komplement till branschen. En skillnad mellan den här typen av outsourcing gentemot vanligare former av logistiktjänster, är att kontrakten ofta är längre. Det är vanligt med kontrakt som är betydligt längre än 3 år

Tredjepartslogistik ger dig mer tid att expandera din e-handel

 Om man använder sig av tredjepartslogistik till sin e-handel, så får man tillgång till ett mer omfattande nätverk, och en uppsättning kompetenser som man själv inte har tillgång till. Att sköta ett företag tar mycket tid, och många letar efter lösningar som ger mer tid över till exempel försäljning, marknadsföring, och inköp.

En tredje part blir därför allt vanligare i sammanhanget. Fler och fler aktörer har dykt upp på marknaden, som expanderat kraftigt under senare tid. Det pratas redan om expanderande begrepp såsom 4pl och 5pl, och outsourcing kommer nog knappast minska under de närmsta åren. Specialistkompetenser av den här typen kommer nog snarare att anlitas mer och mer, och troligtvis expandera till fler och fler branscher och sammanhang.