Tredjepartslogistik en vanlig lösning inom e-handel

Tredjepartslogistik e-handel innebär att det logistiska funktionerna övertas av en tredje part. Förutom kund och säljare, finns då en tredje aktör med i bilden, som sköter en del viktiga funktioner. Exempel på tjänster som outsourcas till denna tredje aktör är lagerhantering och transportlösningar.

Tjänster av den här typen används för att man ska få mer tid över till att fokusera på själva kärnverksamheten, vilket ger chans till ökad lönsamhet. Det kan vara en bra investering som på sikt ger dig möjlighet att expandera företaget på ett mer effektivt sätt. Det ger mer tid över till annat, helt enkelt. 

3pl har vuxit sedan ett par decennier tillbaka, och utgör idag en fundamental del av många branscher. Detta gäller inte minst inom logistik. Med tiden har det dykt upp olika specialistkompetenser inom området, som utgör ett komplement till branschen. En skillnad mellan den här typen av outsourcing gentemot vanligare former av logistiktjänster, är att kontrakten ofta är längre. Det är vanligt med kontrakt som är betydligt längre än 3 år

Tredjepartslogistik ger dig mer tid att expandera din e-handel

 Om man använder sig av tredjepartslogistik till sin e-handel, så får man tillgång till ett mer omfattande nätverk, och en uppsättning kompetenser som man själv inte har tillgång till. Att sköta ett företag tar mycket tid, och många letar efter lösningar som ger mer tid över till exempel försäljning, marknadsföring, och inköp.

En tredje part blir därför allt vanligare i sammanhanget. Fler och fler aktörer har dykt upp på marknaden, som expanderat kraftigt under senare tid. Det pratas redan om expanderande begrepp såsom 4pl och 5pl, och outsourcing kommer nog knappast minska under de närmsta åren. Specialistkompetenser av den här typen kommer nog snarare att anlitas mer och mer, och troligtvis expandera till fler och fler branscher och sammanhang. 

Tredjepartslogistik och leverans

Det är många aspekter man bör ha i åtanke när man som företag eller tillverkare förhandlar, köper och gör affärer med andra företag inom samma eller kanske liknande branscher där man behöver varandras kompetens och möjlighet till tillverkning och leverans. En av aspekterna är att man kanske inte alltid har rum eller kapacitet till att faktiskt förvara allt som man behöver inom sitt egna företag eller har möjlighet att kunna transportera det beställts utav er.

Det är här tredjepartslogistiken kommer in i bilden, något som har kommit att bli större och starkare på senare år då man satsar mindre på logistik och mer på att förbättra och förfina sina varor och produkter samt tillverkningen inom sitt företag. En tredjepartslogistiks främsta syfte är att förvara och leverera åt andra företag som enbart köper deras tjänster. En tredjepartslogistik tillverkar eller köper ingenting utan de förvarar andras produkter i stora lokaler och ger dig möjlighet att köpa och hyra deras olika tjänster som de erbjuder er.

När det kommer till att ta kontakt med och köpa tredjepartslogistik så ska först och främst du och företaget du köper tjänsterna ifrån ha haft kontakt och möte om vilka man vill anställa så båda är med på affärerna. När ni väl har kommit fram till vad det är ni är i behov utav och vad som ska avhandlas er emellan, då kan man kontakta den tredje parten för att diskutera upplägget och hur man skall gå till väga för att det ska gå så smidigt som möjligt och alla parter ska bli nöjda i slutändan. Ett företag att rekommendera är Lagerservice i Nässjö som har både erfarenhet och flexibilitet när det gäller tredjepartslogistik. Dom kan hjälpa er med även med tjänsteuppdrag, kundtjänst och avropsbeställningar av artiklar till lager.